Çevre Politikası ve Taahhüdü

Bilgi almak için arayınız!
+90 (232) 464 1 465

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ  POLİTİKASI

Şirketimiz  , çalışma yöntemlerini belirlerken çevresel duyarlılıkların birincil öncelikli olarak değerlendirmesi gerekliliği düşüncesi ile yola çıkmıştır.Bu bilinç ışığında,hizmetlerimizin her sürecinde çevresel olarak sürdürülebilir,çevreye duyarlı ve iyileştirici yönde gelişimini ,amaç ve ilke olarak belirlemiştir.

Kuruluşumuz; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda planlama ve uygulama stratejileri üreterek,çevreye duyarlı,sürdürülebilir bir çevre için her alandaki performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt etmektedir,

Kurumumuzun her kademesinde, tüm çalışan ve paydaşlarımızla, sürekli gelişen bir çevre yönetim sistemimizin etkinliği hesap verilebilir düzeyde takip edilir ve raporlanır,

Çevre kapsamı ve stratejisi ile çevre politikası ve hedeflerinin uyumu sağlanır,

Çevre Yönetim Sisteminin Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için gerekli organizasyon, kaynak ve eğitim ihtiyacının sağlanır,

İlgili tüm yasal mevzuatta belirtilen standartlar uygulanmaya alınır.

Doğal kaynak kullanımını azaltmak için mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir.

Üretim ve Hizmet  faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar,uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilir.

Yatırım kararları alınırken,çevresel kıstaslar dikkate alınır.

Çevresel boyutlarımız çerçevesinde risk bazlı bir yaklaşım sergileyerek  proses risklerimizi belirleyerek bu riskler ile ilgili önlemler almaktayız.

Çevreye katkı sağlamada başarılı olabilmek için ; müşterilerimize ,çalışanlarımıza ,tedarikçilerimize ve yerel yönetimlere, fabrikamızın çevresi ilgili oluşabilecek sorunlar,amaçlarımız, başarılarımız ve çevre koruma stratejilerimiz  ile ilgili bilgi aktarımını sağlamaktayız.

Komşularımızın, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın çevre ile ilgili kaygılarını ve önerilerini dikkate alarak çevre faaliyetlerimizin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sağlamaktayız.

Çevrenin geleceğimiz için öneminin farkındalığını taşıyıp işletmemizin faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi eko-verimli çevre politikasını uygulayarak mümkün olduğunca düşük tutulmasını sağlamaktayız.Çevre kirliliği doğal kaynakları ve enerjinin mantıklı kullanımı sayesinde önlenmektedir.

Tüm faaliyetlerini çevreyi sürekli koruma,kirletmeme,kaynakları en az seviyede kullanma prensibi çerçevesinde planlar,gerçekleştirir ve bu çalışmalarını sürekli iyileştirerek sürdürmeyi hedefler.

Çevrenin korunması ile ilgili tüm yasal şartları ve uymayı taahhüt ettiği diğer şartları eksiksiz olarak sağlar ve bu şartların üstünde çalışmalar ile çevreye değer katan , sektöründe örnek kuruluşlardan olmayı amaçlarız.

Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.

 

GENEL MÜDÜR

RECEP DURAN