Storage ve Bilgi Güvenliği

Günümüzde iş yaşamının altyapısını oluşturan teknoloji ve iletişim, gelişen ve değişen modeller ile birlikte güvenlik ihtiyacının da değişmesine ve daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Verileri güvenli koşullarda saklama ve güvenli bir şekilde paylaşma gerekliliği, bilgi güvenliği uygulamalarının önemini artırmaktadır.

BTE veri depolama ve yedekleme üniteleri ile kurumların ihtiyaç duyabileceği depolama üniteleri ( storage ), veri depolama ağları ( SAN ) ve tüm depolanmış verilerin bir eşini almaya yarayan yedekleme (Backup) dediğimiz teknoloji ve yapıları kullanarak profesyonel çözümler üretmektedir. Bu teknolojiler bilgiyi güvenilir bir yapı üzerinde konsolide etme mantığıyla oluşturulmuştur. Bu teknolojilerde aynı sistem üzerinde bütün kurumun verisi toplanarak verinin güvenliği, erişilebilirliği ve yönetilebilirliği garanti altına alınmaktadır.

Farklı yaşam döngülerine sahip olan veri, performans-maliyet noktasında belirlenecek en uygun çözümle saklanmak zorundadır. Verinin saklanacağı medyayı belirlemek için dikkat edilmesi gereken birtakım ölçütler bulunmaktadır ölçütler şunlardır. Verinin kritikliği, kaybı halinde maruz kalınacak problemler, Veriyi kullanma sıklığı, İhtiyaç duyulan, veriye ulaşma hızı, Verinin saklanma süresi İş sürekliliği

BTE bu ölçütleri temel alarak ve müşterinin ihtiyaç analizini yaparak uygun olabilecek veri depolama ve yedekleme çözümlerini müşterilerinde konumlandırmaktadır. İhtiyaçlara cevap vermeyen düşük teknolojinin yetersizliğine inandığımız gibi lüzumundan fazla yüksek teknolojinin de gereksizliğine inanıyoruz.

Şirketlerin sadece donanım olarak bir veri depolama ünitesi satın almaları optimum bir çözüm değildir. Kurumların ihtiyaçlarına cevap verecek yazılım ve donanım bütünleşik çözümleri BTE Teknoloji olarak bizler sizin için belirliyoruz ve bu alana yatırım yaparken en uygun çözümleri oluşturma amacını güdüyoruz. Bunun sonucu olarakta veri koruma ve yönetimi konusunda yazılım yelpazemizi genişletiyoruz ve stratejik iş birliklerimizi bu doğrultuda yönlendiriyoruz. Bu alandaki stratejik iş birlikteliklerinin sağladığı çözümleri müşterilerimize yansıtarak en iyi sonucun oluşmasını sağlıyoruz.

Felaket Kurtarma Çözümleri

Verilerin güvenliğini her şartta temin etmek ve iş sürekliliğini sağlamak için kritik verilerin ve uygulamaların olduğu kurumlarda sistemlerin yedekleri uygun lokasyonlarda tutulması gerekir.

Veri Yedekleme Ve Arşiv Çözümleri

Verilerin kullanılma sıklığı azaldıkça yüksek maliyetli disk ünitelerinde tutulması pahalıya mal olmaktadır. Bu nedenle kullanılma ihtimali azalan ya da arşiv amaçlı tutulan verilerin arşiv ünitelerinde saklanması daha uygundur.

Veri Depolama Çözümleri ( Das, Nas, San )

Günümüzde firmaların giderek hacmi büyüyen dijital verilerinin, fiyat-performans açısından uygun medyalarda depolanması gerekmektedir. Daha öncesinde lokal disklerde depolanan veriler, miktarları arttıkça DAS denilen harici disk ünitelerinde depolanmaya başlamıştır.