AB Projesi Kapsamında 15 Öğrencimizi Berlin'e Gönderdik...

Bilgi iletişim Teknolojileri dünyada ve Türkiye’de hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bu sistem içerisinde sistem destek operatörlüğü yerini işgücü piyasasında yer alacak ve aranan bir konumdadır. Avrupa bu teknolojide Türkiye’de bir adım öndedir bu yüzden temel mesleki eğitim ve sürekli mesleki eğitimdeki kişilerin Avrupa’daki hareketliliklerinin nicelik ve niteliklerini geliştirmek gerekmektedir projemizde yer alan, Selçuk Yaşar Boyacılık Teknik Endüstri Meslek Lisesi müdürlüğü (4 kız 2 erkek öğrenci) , Bornova Teknik Meslek Lisesi müdürlüğü (4 kız 2 erkek öğrenci), Burhaniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünden (2 kız 1 erkek öğrenci) katılımı ile toplam 15 yararlanıcı ile proje gerçekleştirilecektir.

Sistem Destek Operatörlüğü uzmanlığı 15 öğrencinin meslek alanında gelişimlerin sağlanması ve istihdam alanlarını arttırmak için proje yapılmıştır. Avrupa’nın Bilgi teknolojilerinde alanında daha gelişmiş olması Almanya’nın seçilme sebebidir.Hareketlilik Almanya’nın Berlin kentinde bir ay süreyle 15/01/2012 -11/02/2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.